Công ty: Ngân Hàng TMCP Quốc Dân
Ngành nghề việc làm: Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư , Xây dựng , Bất động sản
Mô tả: - Thẩm định/Tái thẩm định tài sản bảo đảm (bất động sản, động sản, giấy tờ có giá…) và các công việc liên quan đến thẩm định tài sản theo đúng quy định, đúng tiến độ, chất lượng- Tham gia xây dựng/cập nhật dữ liệu về giá trị tài sản bảo đảm trên thị trường cho khu vực phụ trách khi có yêu c...
Lương: Hơn 7,000,000VNĐ
Địa điểm: Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tiền Giang
Ngày đăng: 06/09/2017

View more latest threads same category: